Każde gospodarstwo domowe może produkować prąd na swoje potrzeby dzięki własnej elektrowni słonecznej. Instalacja taka może być zamontowana na dowolnym dachu budynku, garażu, wiacie czy też na gruncie. Właściciele instalacji jako prosumenci mogą w całości zaspokajać swoje potrzeby energetyczne zasilając wszystkie urządzenia elektryczne swojego domu.

Przygotujemy dla Ciebie indywidualny oraz optymalny energetycznie projekt i dokumentację wykonawczą, a także zapewnimy wsparcie finansowe. Projektując instalację uwzględniamy specyfikę budynków i ich nasłonecznienie oraz dotychczasowe i przyszłe zużycie energii.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z: paneli fotowoltaicznych, falownika (inwertera), nierdzewnej konstrukcji montażowej, okablowania i zabezpieczeń. Żywotność takich instalacji to ok. 35-40 lat. Oferowane przez naszą firmę komponenty są dobrane z najwyższą starannością a projekt indywidualnie dopasowywany dla każdego Klienta. Pracujemy wyłącznie na uznanych i sprawdzonych markach a elementy instalacji fotowoltaicznej posiadają wieloletnie gwarancje producenckie (12- 25 lat dla wydajności paneli oraz od 10 lat dla inwerterów). Jest to nowoczesny sprzęt przystosowany do bezawaryjnej i bezobsługowej pracy przez dziesiątki lat.

Twoja instalacja fotowoltaiczna zapewni Ci realne oszczędności - wysokość dotychczasowych rachunków za prąd zmniejszy się o 90%.  Będzie to kilka lub kilkanaście tysięcy złotych zysku na rok! Dzięki systemowi opustów wyprodukowana, a nie zużyta energii trafi do sieci, a instalacja bezpłatnie odbierze ją nawet w 80% w ciągu roku (np. w okresie zimowym przy słabym nasłonecznieniu).

Dzięki spadkowi cen oraz dzięki wsparciu finansowym poprzez dotacje, ulgi, kredyty instalacja fotowoltaiczna jeszcze bardziej się opłaca. Koszt inwestycji zwraca się zazwyczaj w 5-7 roku użytkowania!

Wykorzystaj liczne programy wsparcia i ulgi dla gospodarstw rolnych, aby obniżyć koszt montażu i realnie skrócić okres zwrotu z inwestycji.

Na obecną chwilę właściciele domów mogą skorzystać z programów:

- MÓJ PRĄD

- CZYSTE POWIETRZE

- AGROENERGIA 2021

- ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

- ODLICZENIE 25% OD PODATKU ROLNEGO

- ODLICZNIE PODATKU VAT

Każdy prosument, czyli wytwórca energii nadwyżki wyprodukowanej - a nie wykorzystanej na bieżąco energii, oddaje do publicznej sieci elektrycznej, z której to może tą energie bezpłatnie odebrać w stosunku 8/10 ( w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp ) lub 7/10 ( w przypadku instalacji o mocy od 10 do 50 kWp). Oznacza to w praktyce, że może odebrać 80 lub 70%. Każda zamontowana instalacja podłączona do sieci publicznej ( on-grid ) posiada bezpłatnie wymieniony przez Zakład Energetyczny licznik energii na 2 kierunkowy, który to wskazuje wartości energii wyprodukowanej – oddanej do sieci oraz energii pobranej. Rozlicznie/bilansowanie zużytej energii następuje na rachunku raz do roku.

Warto pamiętać o kilku dobrych praktykach przy użytkowaniu instalacji fotowoltaicznej.

- chcąc maksymalnie wykorzystywać energię produkowaną przez własną instalację fotowoltaiczną należy jak najwięcej czynności energochłonnych wykonywać w ciągu pracy instalacji czyli za dnia. Jeśli mamy taką możliwość czynności takie jak pranie lub prasowanie wykonujmy w ciągu dnia zamiast po zmroku. Wynika to z tego, że energia przez nas nie wykorzystywana na bieżące potrzeby oddawana jest do sieci energetycznej z której to możemy odebrać 80% ( dotyczy mocy do 10 kWp) od ilości wprowadzonej. Z tego względu korzystniej jest na miarę możliwości więcej czynności wysoce energetycznych wykonywać za dnia.

- należy dbać o czystość paneli fotowoltaicznych. Dobrą praktyką jest ich mycie min. raz do roku. Czynność taką można wykonywać we własnym zakresie lub też powierzyć firmie M-TRADE Fotowoltaika.

- dla poprawności działania instalacji zaleca się wykonywać przegląd instalacji raz do roku. Czynność taka pozwala na wykrycie i eliminację ewentualnych nieprawidłowości i utrzymanie instalacji we właściwym stanie technicznym co ma bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i utrzymaniu oczekiwanych uzysków energii na właściwym poziomie.

Dlaczego warto?

Image
Image
Image

Proces realizacji:

Image