Skip to content

Dotacje

Mój prąd 4.0

Celem programu „Mój Prąd 4.0” jest zwiększenie liczby gospodarstw domowych i firm posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu programowi Polacy będą mogli zmniejszyć swoje rachunki za energię elektryczną, a także przyczynić się do ochrony środowiska. Dodatkowo, program „Mój Prąd 4.0” ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne, co przyczyni się do rozwoju sektora OZE w Polsce.

Maksymalna dotacja nawet do 20 500 zł dla nowych instalacji fotowoltaicznych połączonych z magazynami ciepła, magazynami energii elektrycznej i systemami inteligentnego zarządzania energią

 •  Dotacja do 5000 zł dla nowych instalacji fotowoltaicznych
 •  Dotacja do 2000 zł dla istniejących instalacji fotowoltaicznych

 • Nabór od 15.04.2022 do wyczerpania środków

 • Można łączyć dotację z programu Mój Prąd 4.0 z ulgą termomodernizacyjną

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna ma wiele zalet, zarówno dla właścicieli budynków, jak i dla całego społeczeństwa. Oto niektóre z najważniejszych korzyści związanych z tą formą ulgi podatkowej:

 1. Oszczędność pieniędzy – Termomodernizacja budynków pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zużyciem energii. Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie części poniesionych kosztów od podatku dochodowego, co dodatkowo pomaga w oszczędzaniu pieniędzy.

 2. Poprawa jakości życia – Dzięki termomodernizacji budynków poprawia się jakość życia mieszkańców, ponieważ temperatura wewnątrz budynku jest utrzymywana na stałym poziomie, co przekłada się na większy komfort i zdrowie mieszkańców.

 3. Ochrona środowiska – Poprawa efektywności energetycznej budynków pozwala na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat.

 4. Wspieranie przedsiębiorczości – Ulga termomodernizacyjna pomaga przedsiębiorcom w modernizacji swoich budynków, co przyczynia się do poprawy ich wizerunku i konkurencyjności na rynku.

 5. Zwiększenie bezpieczeństwa – Dzięki termomodernizacji budynków zmniejsza się ryzyko awarii systemów grzewczych oraz wystąpienia niebezpiecznych sytuacji związanych z niedostatecznym zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

W sumie, ulga termomodernizacyjna to ważna forma wsparcia dla osób prywatnych i przedsiębiorców, którzy chcą zmodernizować swoje budynki, a jednocześnie przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Fotowoltaika dla Spółdzielni

Program Fotowoltaika dla Spółdzielni to projekt rządu, który ma na celu popularyzację wśród spółdzielni mieszkaniowych rozwiązań związanych z produkcją energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Program ten składa się z kilku elementów:

 1. Dotacje – Program przewiduje udzielanie dotacji dla spółdzielni na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Wysokość dotacji wynosi do 60% wartości inwestycji.

 2. Wsparcie doradcze – Spółdzielnie, które skorzystają z programu, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego. Doradcy pomagają w wyborze najlepszego rozwiązania, doradzają w kwestiach technicznych, a także pomagają w przygotowaniu dokumentacji.

 3. Szkolenia – Program przewiduje organizację szkoleń dla spółdzielni na temat paneli fotowoltaicznych, ich budowy, funkcjonowania i konserwacji.

 4. Promocja – Program ma na celu propagowanie rozwiązań fotowoltaicznych wśród spółdzielni mieszkaniowych, a także zwiększenie świadomości mieszkańców na temat korzyści wynikających z takich rozwiązań.

Program Fotowoltaika dla Spółdzielni ma na celu zachęcenie spółdzielni mieszkaniowych do inwestycji w panele fotowoltaiczne, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a także do obniżenia kosztów związanych z rachunkami za energię. Dzięki temu mieszkańcy spółdzielni będą mogli cieszyć się niższymi kosztami energii elektrycznej, a także przyczynić się do ochrony środowiska.

Agroenergia

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Treść programu:

Program Agroenergia składa się z dwóch części:

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii 

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne 

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii

Program dedykowany jest dla:

 1. Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
 2. Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Ulga dla Rolnika

Ulga dla rolników na rozwiązania OZE (odnawialne źródła energii) ma wiele korzyści, zarówno dla rolników, jak i dla środowiska:

 1.  Rozwiązania OZE, takie jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, pozwalają na uzyskiwanie energii elektrycznej lub ciepła z darmowych i nieograniczonych źródeł. Dzięki temu, rolnicy mogą zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię elektryczną lub opał.

 2.  Dzięki wykorzystaniu OZE, rolnicy mogą uzyskiwać energię bezpośrednio na swoich gospodarstwach, co zwiększa ich niezależność od centralnego systemu energetycznego i pozwala uniezależnić się od wahających się cen energii.

 3. Ochrona środowiska – Rozwiązania OZE, takie jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, pozwalają na pozyskiwanie energii bez emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat.

 4. Ulga na tego typu rozwiązania zachęca rolników do inwestowania w nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, co przyczynia się do zwiększenia innowacyjności w sektorze rolnym.

 5. Wspieranie lokalnej gospodarki – Dzięki inwestycjom w rozwiązania OZE, rolnicy korzystają z usług lokalnych przedsiębiorstw i firm, co przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Energia Plus – dofinansowanie dla firm

Energia Plus to program dofinansowania dla przedsiębiorstw, który ma na celu zachęcenie firm do inwestycji w energię odnawialną i efektywność energetyczną. Program ten składa się z kilku elementów:

 1.  Program przewiduje udzielanie dotacji dla firm na zakup i montaż urządzeń związanych z energią odnawialną i efektywnością energetyczną. Dotacje wynoszą od 30% do 70% kosztów inwestycji.

 2. Możliwość skorzystania z preferencyjnych kredytów na inwestycje związane z energią odnawialną i efektywnością energetyczną.

 3. Szkolenia – Program przewiduje organizację szkoleń dla przedsiębiorców na temat energii odnawialnej i efektywności energetycznej, a także doradztwo techniczne i finansowe.

 4. Audyty energetyczne – Program przewiduje możliwość wykonania bezpłatnych audytów energetycznych, które pomogą firmom w zidentyfikowaniu źródeł oszczędności energii.

Celem programu Energia Plus jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestycji w energię odnawialną i efektywność energetyczną, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych z energią elektryczną, a także do ochrony środowiska. Dzięki temu programowi przedsiębiorcy będą mogli cieszyć się niższymi kosztami energii elektrycznej, a także zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez zwiększenie efektywności energetycznej swojego przedsiębiorstwa.

FINANSOWANIE / KREDYTOWANIE

Dofinansowania i kredyty to cenne narzędzia finansowe, które pozwalają na przyspieszenie rozwoju biznesu oraz poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Dlatego też, zachęcamy klientów do korzystania z naszych możliwości otrzymania wsparcia finansowego.

Są one dostępne dla przedsiębiorców, którzy poszukują środków finansowych na zwiększenie wydajności, modernizację lub ekspansję swojego biznesu. Dzięki nim, można unowocześnić technologie, wprowadzać innowacje oraz wprowadzać zmiany, które poprawią wyniki finansowe i zwiększą konkurencyjność.

Programy te mogą obejmować szeroki zakres działań, w tym inwestycje w OZE, modernizację, szkolenia pracowników czy też zakup nowych maszyn i urządzeń. Dzięki nim, przedsiębiorcy mogą zwiększyć swoją wydajność, obniżyć koszty produkcji oraz zwiększyć zyski.

Jeśli szukasz możliwości rozwoju swojego biznesu, skorzystanie z dofinansowań i kredytów może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Pozwolą one na zrealizowanie inwestycji, które pozwolą Ci na osiągnięcie celów biznesowych, bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych na samym początku.

Dlatego też, zachęcamy do korzystania z możliwości otrzymania dofinansowania i kredytów. To doskonała szansa na przyspieszenie rozwoju Twojego biznesu i osiągnięcie sukcesu.

Fotowoltaiczne instalacje elektryczne czołowy gracz w regionie

Przejdź na fotowoltaikę i ciesz się darmową energią słoneczną

Indywidualnie dostosowujemy oferty pod możliwości każdego klienta, tworząc niepowtarzalną wersję technologii dla Ciebie i Twojej rodziny. Zostaw do siebie kontakt i skorzystaj z darmowego audytu!

Zadzwoń lub zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Wypełnij poniższe dane, my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h